Upgrading of Omani heavy oil with bimetallic amphiphilic catalysts

Abdullahi Yusuf, Rashid S. Al-Hajri*, Yahya M. Al-Waheibi, Baba Y. Jibril

*المؤلف المقابل لهذا العمل

نتاج البحث: المساهمة في مجلةArticleمراجعة النظراء

22 اقتباسات (Scopus)

بصمة

أدرس بدقة موضوعات البحث “Upgrading of Omani heavy oil with bimetallic amphiphilic catalysts'. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.

Material Science

Engineering