The minimal dimension of full saturation bubble around a solitary source

A. R. Kasimov*

*المؤلف المقابل لهذا العمل

نتاج البحث: المساهمة في مجلةArticleمراجعة النظراء

1 اقتباس (Scopus)

بصمة

أدرس بدقة موضوعات البحث “The minimal dimension of full saturation bubble around a solitary source'. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.

Earth and Planetary Sciences

Physics