The efficiency of critical slicing in fault localization

Z. A. Al-Khanjari*, M. R. Woodward, Haider Ali Ramadhan, N. S. Kutti

*المؤلف المقابل لهذا العمل

نتاج البحث: المساهمة في مجلةArticleمراجعة النظراء

13 اقتباسات (Scopus)

بصمة

أدرس بدقة موضوعات البحث “The efficiency of critical slicing in fault localization'. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.

Computer Science

Mathematics