The classification of spherically symmetric space-times

A. Qadir*, M. Ziad

*المؤلف المقابل لهذا العمل

نتاج البحث: المساهمة في مجلةArticleمراجعة النظراء

37 اقتباسات (Scopus)

بصمة

أدرس بدقة موضوعات البحث “The classification of spherically symmetric space-times'. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.

Mathematics

Earth and Planetary Sciences