The axillary arch - morphological and histological study with clinical importance

N. Omar, F. Z. Abidin, S. Das*, N. Abd Ghafar, F. Haji Suhaimi, A. Abd Latiff, F. Othman

*المؤلف المقابل لهذا العمل

نتاج البحث: المساهمة في مجلةArticleمراجعة النظراء

4 اقتباسات (Scopus)

بصمة

أدرس بدقة موضوعات البحث “The axillary arch - morphological and histological study with clinical importance'. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.

Medicine and Dentistry