Teacher quality and stability in Oman: Whose responsibility is it?

Thuwayba Al Barwani*

*المؤلف المقابل لهذا العمل

نتاج البحث: Chapter

3 اقتباسات (Scopus)

بصمة

أدرس بدقة موضوعات البحث “Teacher quality and stability in Oman: Whose responsibility is it?'. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.

Social Sciences