Surviving Ebola: Understanding experience through artistic expression

R. C. Locsin*, A. Barnard, A. G. Matua, B. Bongomin

*المؤلف المقابل لهذا العمل

نتاج البحث: المساهمة في مجلةArticleمراجعة النظراء

25 اقتباسات (Scopus)

بصمة

أدرس بدقة موضوعات البحث “Surviving Ebola: Understanding experience through artistic expression'. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.

Nursing and Health Professions

Psychology

Social Sciences