Stem cell homing to injury in cellular cardiomyoplasty

Adil Al-Kindi, Dominique Shum-Tim, Ray Chu Jeng Chiu

نتاج البحث: Chapter

بصمة

أدرس بدقة موضوعات البحث “Stem cell homing to injury in cellular cardiomyoplasty'. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.