Spatial Patterns of Female Labor Force Participation in Oman: A GIS-Based Modeling

Shawky Mansour*

*المؤلف المقابل لهذا العمل

نتاج البحث: المساهمة في مجلةArticleمراجعة النظراء

6 اقتباسات (Scopus)

بصمة

أدرس بدقة موضوعات البحث “Spatial Patterns of Female Labor Force Participation in Oman: A GIS-Based Modeling'. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.

Social Sciences

Medicine and Dentistry

Psychology