Probabilistic seismic hazard maps for the sultanate of Oman

I. El-Hussain*, A. Deif, K. Al-Jabri, N. Toksoz, S. El-Hady, S. Al-Hashmi, K. Al-Toubi, Y. Al-Shijbi, M. Al-Saifi, S. Kuleli

*المؤلف المقابل لهذا العمل

نتاج البحث: المساهمة في مجلةمقالمراجعة النظراء

49 اقتباسات (Scopus)

بصمة

أدرس بدقة موضوعات البحث “Probabilistic seismic hazard maps for the sultanate of Oman'. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.

Engineering

Earth and Planetary Sciences