Preface

Mahad Baawain, B. S. Choudri, Mushtaque Ahmed, Anton Purnama

نتاج البحث: Foreword/postscript

اللغة الأصليةEnglish
عنوان منشور المضيفRecent Progress in Desalination, Environmental and Marine Outfall Systems
ناشرSpringer International Publishing
الصفحاتv-vi
رقم المعيار الدولي للكتب (الإلكتروني)9783319191232
رقم المعيار الدولي للكتب (المطبوع)9783319191225
المعرِّفات الرقمية للأشياء
حالة النشرPublished - يناير 1 2015

ASJC Scopus subject areas

  • ???subjectarea.asjc.2200.2200???
  • ???subjectarea.asjc.2300.2300???
  • ???subjectarea.asjc.1900.1900???

قم بذكر هذا