Positive antiphase boundary domain wall magnetoresistance in Fe 3O4 (110) heteroepitaxial films

R. G.S. Sofin*, S. K. Arora, I. V. Shvets

*المؤلف المقابل لهذا العمل

نتاج البحث: المساهمة في مجلةArticleمراجعة النظراء

66 اقتباسات (Scopus)

بصمة

أدرس بدقة موضوعات البحث “Positive antiphase boundary domain wall magnetoresistance in Fe 3O4 (110) heteroepitaxial films'. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.

Material Science

Physics