Platelet adhesion in hypertension: Application of a novel assay of platelet adhesion

Sunil K. Nadar, Graham J. Caine, Andrew D. Blann, Gregory Y.H. Lip*

*المؤلف المقابل لهذا العمل

نتاج البحث: المساهمة في مجلةArticleمراجعة النظراء

11 اقتباسات (Scopus)

بصمة

أدرس بدقة موضوعات البحث “Platelet adhesion in hypertension: Application of a novel assay of platelet adhesion'. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.

Medicine and Dentistry