"Open" approach to aortic arch aneurysm repair

Adil H. Al Kindi*, Nasser Al Kimyani, Tarek Alameddine, Qasim Al Abri, Baskaran Balan, Hilal Al Sabti

*المؤلف المقابل لهذا العمل

نتاج البحث: المساهمة في مجلةReview articleمراجعة النظراء

7 اقتباسات (Scopus)

بصمة

أدرس بدقة موضوعات البحث “"Open" approach to aortic arch aneurysm repair'. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.

Medicine and Dentistry