Nonabelian Cosmic Strings from SO(3) Gauge Symmetry

Mehmet Koca*

*المؤلف المقابل لهذا العمل

نتاج البحث: المساهمة في مجلةArticleمراجعة النظراء

بصمة

أدرس بدقة موضوعات البحث “Nonabelian Cosmic Strings from SO(3) Gauge Symmetry'. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.

Earth and Planetary Sciences

Physics

Social Sciences