Non-iterative estimation of heat transfer coefficients using artificial neural network models

S. S. Sablani*, A. Kacimov, J. Perret, A. S. Mujumdar, A. Campo

*المؤلف المقابل لهذا العمل

نتاج البحث: المساهمة في مجلةArticleمراجعة النظراء

94 اقتباسات (Scopus)

بصمة

أدرس بدقة موضوعات البحث “Non-iterative estimation of heat transfer coefficients using artificial neural network models'. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.

Engineering

Material Science