Intraperitoneal bupivacaine as post-laparoscopic cholecystectomy analgesia

Abdul Manan*, Ashar Ahmad Khan, Irfan Ahmad, Muhammad Usman, Tariq Jamil, Muhammad Afzal Sajid

*المؤلف المقابل لهذا العمل

نتاج البحث: المساهمة في مجلةمقالمراجعة النظراء

9 اقتباسات (Scopus)

بصمة

أدرس بدقة موضوعات البحث “Intraperitoneal bupivacaine as post-laparoscopic cholecystectomy analgesia'. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.

Medicine and Dentistry