Informed consent in adult psychiatry

Ahmed Bait Amer*

*المؤلف المقابل لهذا العمل

نتاج البحث: المساهمة في مجلةArticleمراجعة النظراء

17 اقتباسات (Scopus)

بصمة

أدرس بدقة موضوعات البحث “Informed consent in adult psychiatry'. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.

Medicine and Dentistry

Social Sciences

Psychology

Neuroscience

Agricultural and Biological Sciences