Information literacy in Oman's higher education: A descriptive-inferential approach

Ali Al-Aufi*, Hamed Al-Azri

*المؤلف المقابل لهذا العمل

نتاج البحث: المساهمة في مجلةArticleمراجعة النظراء

10 اقتباسات (Scopus)

بصمة

أدرس بدقة موضوعات البحث “Information literacy in Oman's higher education: A descriptive-inferential approach'. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.

Computer Science

Social Sciences