Income inequality and inflation: The cross-country evidence

Fahim A. Al-Marhubi

نتاج البحث: المساهمة في مجلةArticleمراجعة النظراء

14 اقتباسات (Scopus)

بصمة

أدرس بدقة موضوعات البحث “Income inequality and inflation: The cross-country evidence'. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.

Social Sciences