Inclusion shaping and extremal property of the Taylor-Saffman bubble

نتاج البحث: المساهمة في مجلةArticleمراجعة النظراء

4 اقتباسات (Scopus)

بصمة

أدرس بدقة موضوعات البحث “Inclusion shaping and extremal property of the Taylor-Saffman bubble'. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.