In-situ upgrading of Omani heavy oil with catalyst and hydrogen donor

Abdullahi Yusuf, Rashid S. Al-Hajri*, Yahya M. Al-Waheibi, Baba Y. Jibril

*المؤلف المقابل لهذا العمل

نتاج البحث: المساهمة في مجلةArticleمراجعة النظراء

37 اقتباسات (Scopus)

بصمة

أدرس بدقة موضوعات البحث “In-situ upgrading of Omani heavy oil with catalyst and hydrogen donor'. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.

Social Sciences

Chemical Engineering

Engineering