Humic substance coagulation: Artificial neural network simulation

Mohammed Al-Abri*, Khalid Al Anezi, Akram Dakheel, Nidal Hilal

*المؤلف المقابل لهذا العمل

نتاج البحث: المساهمة في مجلةArticleمراجعة النظراء

10 اقتباسات (Scopus)

بصمة

أدرس بدقة موضوعات البحث “Humic substance coagulation: Artificial neural network simulation'. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.

Computer Science

Psychology

Social Sciences

Material Science