Homotheties of cylindrically symmetric static manifolds and their global extension

Asghar Qadir*, M. Sharif, M. Ziad

*المؤلف المقابل لهذا العمل

نتاج البحث: المساهمة في مجلةArticleمراجعة النظراء

18 اقتباسات (Scopus)

بصمة

أدرس بدقة موضوعات البحث “Homotheties of cylindrically symmetric static manifolds and their global extension'. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.

Engineering

Mathematics

Physics