Hartley spectral analysis of self-potential anomalies caused by a 2-D horizontal circular cylinder

Mansour A. Al-Garni*, Narasimman Sundararajan

*المؤلف المقابل لهذا العمل

نتاج البحث: المساهمة في مجلةمقالمراجعة النظراء

2 اقتباسات (Scopus)

بصمة

أدرس بدقة موضوعات البحث “Hartley spectral analysis of self-potential anomalies caused by a 2-D horizontal circular cylinder'. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.

Mathematics

Physics

Engineering