Groundwater flow in a medium with a parquet-type conductivity distribution

A. R. Kacimov*, Yu V. Obnosov, N. D. Yakimov

*المؤلف المقابل لهذا العمل

نتاج البحث: المساهمة في مجلةArticleمراجعة النظراء

15 اقتباسات (Scopus)

بصمة

أدرس بدقة موضوعات البحث “Groundwater flow in a medium with a parquet-type conductivity distribution'. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.

Physics

Mathematics

Engineering