Granitoid evolution in Sinai, Egypt, based on precise SHRIMP U-Pb zircon geochronology

B. H. Ali, S. A. Wilde*, M. M.A. Gabr

*المؤلف المقابل لهذا العمل

نتاج البحث: المساهمة في مجلةArticleمراجعة النظراء

107 اقتباسات (Scopus)

بصمة

أدرس بدقة موضوعات البحث “Granitoid evolution in Sinai, Egypt, based on precise SHRIMP U-Pb zircon geochronology'. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.

Earth and Planetary Sciences