Forecasting of Built-Up Land Expansion in a Desert Urban Environment

Shawky Mansour*, Mohammed Alahmadi, Peter M. Atkinson, Ashraf Dewan

*المؤلف المقابل لهذا العمل

نتاج البحث: المساهمة في مجلةArticleمراجعة النظراء

11 اقتباسات (Scopus)

بصمة

أدرس بدقة موضوعات البحث “Forecasting of Built-Up Land Expansion in a Desert Urban Environment'. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.

Earth and Planetary Sciences

Social Sciences

Agricultural and Biological Sciences