Fluorimetric monitoring of molecular imprinted polymer recognition events for aluminium

S. Al-Kindy, R. Badía, M. E. Díaz-García*

*المؤلف المقابل لهذا العمل

نتاج البحث: المساهمة في مجلةمقالمراجعة النظراء

54 اقتباسات (Scopus)

بصمة

أدرس بدقة موضوعات البحث “Fluorimetric monitoring of molecular imprinted polymer recognition events for aluminium'. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.

Agricultural and Biological Sciences

Physics

Material Science