Exploring Factors and Indicators for Measuring Students’ Performance in Moodle Learning Environment

Iman Al-Kindi*, Zuhoor Al-Khanjari

*المؤلف المقابل لهذا العمل

نتاج البحث: المساهمة في مجلةArticleمراجعة النظراء

7 اقتباسات (Scopus)

بصمة

أدرس بدقة موضوعات البحث “Exploring Factors and Indicators for Measuring Students’ Performance in Moodle Learning Environment'. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.

Social Sciences

Computer Science