Evaluation of polyurethanes as potential mud loss control agents

Fathi Boukadi*, Basma Yaghi, Ali Bemani, Hamoud Al-Hadrami

*المؤلف المقابل لهذا العمل

نتاج البحث: المساهمة في مجلةArticleمراجعة النظراء

3 اقتباسات (Scopus)

بصمة

أدرس بدقة موضوعات البحث “Evaluation of polyurethanes as potential mud loss control agents'. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.

Material Science

Physics