Dielectric studies of a chiral fluorinated organosiloxane liquid crystal

Abraham K. George*, Carlo Carboni, Wajdi Michael Zoghaib

*المؤلف المقابل لهذا العمل

نتاج البحث: المساهمة في مجلةArticleمراجعة النظراء

1 اقتباس (Scopus)

بصمة

أدرس بدقة موضوعات البحث “Dielectric studies of a chiral fluorinated organosiloxane liquid crystal'. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.

Material Science

Physics