Deterministic seismic hazard assessment for Sultanate of Oman

A. Deif, I. El-Hussain*, K. Al-Jabri, N. Toksoz, S. El-Hady, S. Al-Hashmi, K. Al-Toubi, Y. Al-Shijbi, M. Al-Saifi

*المؤلف المقابل لهذا العمل

نتاج البحث: المساهمة في مجلةمقالمراجعة النظراء

10 اقتباسات (Scopus)

بصمة

أدرس بدقة موضوعات البحث “Deterministic seismic hazard assessment for Sultanate of Oman'. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.

Engineering

Earth and Planetary Sciences