Combinatorial results for semigroups of order-preserving partial transformations

A. Laradji, A. Umar*

*المؤلف المقابل لهذا العمل

نتاج البحث: المساهمة في مجلةArticleمراجعة النظراء

28 اقتباسات (Scopus)

بصمة

أدرس بدقة موضوعات البحث “Combinatorial results for semigroups of order-preserving partial transformations'. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.

Mathematics