Combinatorial results for semigroups of order-decreasing partial transformations

A. Laradji*, A. Umar

*المؤلف المقابل لهذا العمل

نتاج البحث: المساهمة في مجلةArticleمراجعة النظراء

13 اقتباسات (Scopus)

بصمة

أدرس بدقة موضوعات البحث “Combinatorial results for semigroups of order-decreasing partial transformations'. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.

Mathematics

Computer Science