Circulating endothelial cells in acute ischaemic stroke

Sunil K. Nadar, Gregory Y.H. Lip, Kaeng W. Lee, Andrew D. Blann*

*المؤلف المقابل لهذا العمل

نتاج البحث: المساهمة في مجلةArticleمراجعة النظراء

75 اقتباسات (Scopus)

بصمة

أدرس بدقة موضوعات البحث “Circulating endothelial cells in acute ischaemic stroke'. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.

Medicine and Dentistry

Agricultural and Biological Sciences

Neuroscience