Centring gendered narratives of the Indian diaspora

Sandhya Rao Mehta*

*المؤلف المقابل لهذا العمل

نتاج البحث: Chapter

بصمة

أدرس بدقة موضوعات البحث “Centring gendered narratives of the Indian diaspora'. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.

Social Sciences

Medicine and Dentistry

Psychology