An econometric analysis of some major manufacturing industries: A case study

Zakir Hossain, M. Ishaq Bhatti, Zulficar Ali

نتاج البحث: المساهمة في مجلةArticleمراجعة النظراء

8 اقتباسات (Scopus)

بصمة

أدرس بدقة موضوعات البحث “An econometric analysis of some major manufacturing industries: A case study'. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.

Social Sciences

Mathematics

Engineering