Ajzen and Fishbein’s Theory of Reasoned Action (TRA) (1980)

Mohammed Nasser Al-Suqri*, Rahma Mohammed Al-Kharusi

*المؤلف المقابل لهذا العمل

نتاج البحث: Chapter (peer-reviewed)مراجعة النظراء

23 اقتباسات (Scopus)

بصمة

أدرس بدقة موضوعات البحث “Ajzen and Fishbein’s Theory of Reasoned Action (TRA) (1980)'. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.

Computer Science

Social Sciences

Psychology