Zar: Group distress and healing

S. H. Al-Adawi, R. G. Martin, A. Al-Salmi, H. Ghassani

نتاج البحث: المساهمة في مجلةArticleمراجعة النظراء

36 اقتباسات (Scopus)

بصمة

أدرس بدقة موضوعات البحث “Zar: Group distress and healing'. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.

Social Sciences

Physics

Computer Science