The mycobiota of herbal drug plants in Oman and possible decontamination by gamma radiation

Abdulkadir E. Elshafie*, Fatma M. Al Siyabi, Fadil M. Salih, Taher Ba Omar, Saif N. Al Bahry, Salma Al Kindi

*المؤلف المقابل لهذا العمل

نتاج البحث: المساهمة في مجلةمقالمراجعة النظراء

3 اقتباسات (Scopus)

بصمة

أدرس بدقة موضوعات البحث “The mycobiota of herbal drug plants in Oman and possible decontamination by gamma radiation'. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.

Agricultural and Biological Sciences