The Effect of NK Cell Activation by Tumor Cells on Antigen-Specific Antibody Responses

Crystal Y. Koh, Dorothy Yuan*

*المؤلف المقابل لهذا العمل

نتاج البحث: المساهمة في مجلةArticleمراجعة النظراء

27 اقتباسات (Scopus)

بصمة

أدرس بدقة موضوعات البحث “The Effect of NK Cell Activation by Tumor Cells on Antigen-Specific Antibody Responses'. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.

Agricultural and Biological Sciences

Engineering

Medicine and Dentistry

Immunology and Microbiology