System-on-chip for biologically inspired vision applications

Sungho Park*, Ahmed Al Maashri, Kevin M. Irick, Aarti Chandrashekhar, Matthew Cotter, Nandhini Chandramoorthy, Michael Debole, Vijaykrishnan Narayanan

*المؤلف المقابل لهذا العمل

نتاج البحث: المساهمة في مجلةArticleمراجعة النظراء

14 اقتباسات (Scopus)

بصمة

أدرس بدقة موضوعات البحث “System-on-chip for biologically inspired vision applications'. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.

Social Sciences

Computer Science

Psychology