Strategic pathways and regulatory choices for effective GHG reduction in hydrocarbon based economy: Case of Oman

Yassine Charabi*, Talal Al-Awadhi, B. S. Choudri

*المؤلف المقابل لهذا العمل

نتاج البحث: المساهمة في مجلةArticleمراجعة النظراء

8 اقتباسات (Scopus)

بصمة

أدرس بدقة موضوعات البحث “Strategic pathways and regulatory choices for effective GHG reduction in hydrocarbon based economy: Case of Oman'. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.

Social Sciences