Solar Resource Mapping of AL Duqm Industrial Area

Yousuf Al-Hatmi, C. S. Tan, Sultan Al Al-Yahyai, Abdullah Al-Badi

نتاج البحث: المساهمة في مجلةConference articleمراجعة النظراء

1 اقتباس (Scopus)

بصمة

أدرس بدقة موضوعات البحث “Solar Resource Mapping of AL Duqm Industrial Area'. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.

Engineering

Social Sciences