Robust automatic generation control with saturated input using the ellipsoid method

Hisham M. Soliman*, Amer Al-Hinai

*المؤلف المقابل لهذا العمل

نتاج البحث: المساهمة في مجلةمقالمراجعة النظراء

7 اقتباسات (Scopus)

بصمة

أدرس بدقة موضوعات البحث “Robust automatic generation control with saturated input using the ellipsoid method'. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.

Engineering

Mathematics