Optimal design of fibers subject to steady heat conduction

A. R. Kacimov*

*المؤلف المقابل لهذا العمل

نتاج البحث: المساهمة في مجلةArticleمراجعة النظراء

4 اقتباسات (Scopus)

بصمة

أدرس بدقة موضوعات البحث “Optimal design of fibers subject to steady heat conduction'. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.

Mathematics

Physics