Near fifty percent sodium substituted lanthanum manganites - A potential magnetic refrigerant for room temperature applications

N. Sethulakshmi, I. A. Al-Omari, K. G. Suresh, M. R. Anantharaman*

*المؤلف المقابل لهذا العمل

نتاج البحث: المساهمة في مجلةArticleمراجعة النظراء

9 اقتباسات (Scopus)

بصمة

أدرس بدقة موضوعات البحث “Near fifty percent sodium substituted lanthanum manganites - A potential magnetic refrigerant for room temperature applications'. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.

Physics