Mobilizing Learning: Using Moodle and Online Tools via Smartphones

Salim Al-Kindi*, Mohammed Al Suqri

*المؤلف المقابل لهذا العمل

نتاج البحث: المساهمة في مجلةمقالمراجعة النظراء

بصمة

أدرس بدقة موضوعات البحث “Mobilizing Learning: Using Moodle and Online Tools via Smartphones'. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.

Social Sciences

Computer Science