Mediator based negotiations for order acceptance decision

Piya Sujan*

*المؤلف المقابل لهذا العمل

نتاج البحث: Paperمراجعة النظراء

بصمة

أدرس بدقة موضوعات البحث “Mediator based negotiations for order acceptance decision'. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.

Social Sciences

Computer Science

Mathematics